Príprava dát pre potlač

Ako dodať dáta pre potlač lisovaných CD?

 • Tlačové podklady doručte na CD-R alebo DVD-R v nižšie uvedených formátoch.
 • Súbory do 10MB zasielajte aj e-mailom: pista@studiokobka.sk.
 • Ďalším riešením je FTP server – pre prístupové práva si napíšte e-mailom alebo pošlite link na stiahnutie z Vášho FTP.

Ako pripraviť dáta pre potlač lisovaných CD?

 • Rozmer potlače CD je v priemeroch 118-35 alebo 118-16 mm. Pod týmito rozmermi sa potlač predtláča bielou farbou. Základným povrchom pre potlač CD je strieborná. Tlač bez bielej je tiež efektná a získa kovový nádych. Pozor výsledná farebnosť potlače CD sa môže líšiť od tlače na papier, z dôvodu inej savosti podkladového materiálu (pokovanie alebo biela farba). Môžeme pre Vás vyrobiť digitálny výtlačok pre overenie výslednej farebnosti potlače, ktorá sa však, z vyššie uvedených dôvodov o savosti podkladového materiálu, môže odchyľovať o 3 – 5%.
 • Všetky písma sadzby potlače CD preveďte do kriviek, tlač písma potom bude ostrejšia a predídeme vráteniu tlačových dát potlače CD, ak nebudeme mať príslušný font. Ak je potlač CD robená iba v bitmapách a nie ste si istí ostrosťou textov alebo ich veľkostí pre následnú potlač, môžeme urobiť digitálny nátlačok. Všeobecne platí minimálna veľkosť písma 4 body. O prípadných nedostatkoch Vás budeme informovať.
 • Farebný režim pre tlač je CMYK. Nie RGB! Skontrolujte!
 • Raster tlače ideálne 300 dpi. Nižšie rastre konzultujte s nami, a to tak, že pošlete na posúdenie grafický návrh potlače CD v najvyššej možnej kvalite.
 • Neumiestňujte nikde na grafickom návrhu žiadne čiary ohraničujúce objekty, ktoré nemajú byť vytlačené. Všetko čo bude v tlačových dátach sa objaví na výslednej potlači.
 • Potlač CD vytvorenú  v ADOBE Photoshop alebo lIustrator dodajte v súbore *. Pdf
 • Podklady vytvorené v programe COREL dodajte v súbore *. Eps + náhľad v súbore *. Jpg (72 dpi)

Existuje ešte iný spôsob potlače lisovaných CD?

Áno. Existuje. Ide o potlač sieťotlačou, kedy sú jednotlivé farby pretláčané cez šablóny (sitá) vytvorené fotosenzitívnou  emulziou alebo kapilárnym filtrom. Ideálne pre tlač vektorov (veľkých jednofarebných plôch). CMYK je možné tlačiť touto technológiou tiež, ale výsledný raster potlače CD je výsledkom technológie hrubší, a preto je potrebné s týmto obmedzením počítať pri grafickom návrhu.

Veľmi vhodný pre tlač perokresieb, textov a 1 – 5 priamych farieb (direktné farby Pantone).

Naše odporúčanie: Najrýchlejší výrobný termín je u lisovaných CD, kde je ich potlač realizovaná sieťotlačou. V záplave plnofarebných CD sú ofsetové tlačiarne niekoľkonásobne vyťaženejšie ako sieťotlačové karusely.

Potlač SIEŤOTLAČ (priame farby).

 • Rozmer potlače CD je v priemeroch 118-35 alebo 118-16 mm. Základným povrchom pre potlač CD je strieborná.
 • Všetky písma sadzby potlače CD preveďte do kriviek, tlač písma potom bude ostrejšia a predídeme vrátení tlačových dát potlače CD, pretože nebudeme mať použitý font. Všeobecne platí minimálna veľkosť písma 4 body u pozitívneho a 5 bodov o negatívneho tlače.
 • Najmenšia hrúbka linky je 0,1 mm, u negatívnej tlače 0,15 mm
 • Pri viac farebnej tlači myslite na presah jednotlivých farieb cez seba. Pri nepriesahnutí jednej farby cez druhú môže dôjsť na výslednej potlači k priesvieteniu podkladovej farby z dôvodov chyby sútlače, ktorú dosiahnuť je v bežnej produkcii takmer nemožné. Odporúčaný parameter prekrytia jednej farby cez druhú je 0,05 mm. Vyšší parameter nie je dobrý pre farebnú zmenu u farby s presahom.
 • Farebný režim pre tlač je CMYK. Nie RGB! Skontrolujte! U 1 – 5-farebnej tlače je farebný režim určený farebnou škálou Pantone. Nepoužívajte teda CMYK
 • Pantone Machine System je škála farieb uvedených vo vzorkovníku, a tak číslom uvedeným u vybranej farby ju definujete pre potlač.
 • Raster tlače 120 lpi (120 link na plalec, 48 na cm).
 • Neumiestňujte kdekoľvek na v grafickom návrhu žiadne čiary ohraničujúce objekty, ktoré nemajú byť vytlačené. Všetko čo bude v tlačových dátach sa objaví na výslednej potlači.
 • Potlač CD vytvorený v ADOBE Photoshop alebo lIustrator dodajte v súbore *. Pdf
 • Podklady vytvorené v programe COREL dodajte v súbore *. Eps + náhľad v súbore *. Jpg (72 dpi)