Dôležité výrazy

Lisovanie CD – čo to znamená?

 Prečo zvoliť lisovanie CD a nie napaľovanie CD?

 Čo je glasmasstering u lisovania CD?

Lisovanie CD, cudzím ale používaným slovom označované tiež ako replikácia CD, je proces priemyselnej výroby kópií kompaktných diskov (CD) z jedného zdroja. Hotové CD majú formu CD Audio pre zápis audio signálu a CD-ROM pre zápis dát alebo CD Extra pre kombináciu záznamu audio signálu a dáta na jednom nosiči. Procesy určujúce formu výsledného CD sú nastavené už počas tzv.  premasteringu, kedy sú dáta, video a alebo audio zapísané na CD pomocou noriem zápisu definovaných celosvetovou  jednotnou normou nazývanou Rainbow Book. Záznam dát pri lisovaní CD je rozdielny oproti vypaľovaniu CD. Dáta sú zapísané počas lisu, vytvorením 3D priehlbín do hmoty CD, na rozdiel od vypaľovanie CD, kedy je zápis dát tvorený zmenou parametra reflexnej vrstvy CD-R. Môžeme teda povedať, že vďaka tomuto spôsobu záznamu dát je lisovanie CD najkvalitnejší a najtrvanlivejší spôsob zápisu dát na kompaktné disky (rozdiel u zápisu pri lisovaní DVD je len v hustejšom zázname dát na mm2 oproti zápisu dát pri lisovaní CD).

Premastering CD

Lisovanie CD prebieha vždy z digitálneho zdroja, ktorým je buď kvalitne nahrané (vypálene) CD-R alebo hotový súbor dát s presnou špecifikáciou podľa Rainbow Booku z hard disku. Pre lisovanie CD Audio je možné použiť záznam na DAT. Vo všetkých iných prípadoch ako je CD-R, je nutné dobre poznať spôsoby uloženia dát určených na prípravu lisovanie CD.

Mastering CD – Glassmaster / Stemper
Lisovanie CD začína výroba stemperu, ktorý je vytvorený z glassmasteru. Sklo je použité ako podklad pre prvotné zachytenie zdrojových dát z premasteru. Odtiaľ názov glassmaster. Tento sklenený podklad v tvare kruhu s priemerom 240 mm a hrúbkou 6 mm má na sebe kovovú fotorezistentnú vrstvu, ktorá sa pomocou laserového lúča nasvecuje. Miesta, ktoré sa osvietia, sú po vyvolaní vyplavené, a tým vzniknú priehlbne až na sklo. Z takto pokovovaného skla so záznamom sa ďalej v galvanickom kúpeli zosníma negatív na plech z niklu, hrúbky 0,3 mm a vznikne tzv. stemper, ktorý je základom pre formy na lisovanie CD.

Lisovanie CD
Lisovanie CD prebieha v špeciálnych lisovacích strojoch na báze vstrekovania, kedy je základná hmota CD – polykarbonát – roztavený vysokou teplotou (210 – 320OC) na tekutinu, a tá je vstrekovaná do foriem, ktoré majú tvar výsledného CD, a v ktorých je umiestnený práve stemper. Pod vysokým tlakom (aj 20t) vznikne polykarbonátový disk, ktorý obsahuje vyššie uvedené pozitívne vytvorené priehlbiny. Tento prvotný proces lisovania CD trvá 3-5 s. V tejto fáze už CD obsahuje všetky zdrojové dáta, ktoré chceme lisovaním CD zapísať na kópie nahrávky, ale pretože CD ešte neobsahuje reflexnú vrstvu, ktorá dovoľuje laserovému lúču dáta čítať, stále nie je možné také CD prehrávať. Reflexná vrstva vznikne metalizačným procesom, kedy je nanášaný hliník na povrch polykarbonátového disku. Pretože je nanesená metalická vrstva nestabilná a dochádza k rýchlej oxidácii, je jej ochrana zaistená ďaľším postupom lisovania CD, pomocou UV lakovania. Lakovanie nielen chráni reflexnú vrstvu, ale aj pripraví povrch hotového CD pre ďaľší proces, a tým je potlač, čo je záverečná fáza lisovania CD.

Priemerný výstup jedného stroja pre lisovanie CD je 550 – 900 diskov za hodinu.

Testovanie CD
Lisovanie CD sa samozrejme nezaobíde bez testovania kvality hotových CD. CD sú, rovnako ako stemper, testované počas celého výrobného procesu lisovania, kedy sú stále odoberané vzorky už hotových CD. Testovanie prebieha v špeciálnych testovacích strojoch na cca 8 – 10 parametrov. Tento testovací stroj “prehráva” CD alebo stemper a meria ich fyzikálne a elektrotechnické veličiny. Chyby sú v priebehu procesu lisovania CD odstránené ihneď. Pri lisovaní CD bežne dochádza i k opotrebeniu Stamperu, zvlášť u dlhých sérií (v rádoch tisícov kusov od jedného titulu), a potom musí byť stemper z lisovacích foriem vybratý a nahradený novým. Týmto spôsobom je zabezpečená konzistentná kvalita celej série jedného titulu pri lisovaní CD.

Potlač CD
Lisovanie CD je uzavreté potlačou hotových CD technológiami: ofset a sito.