Kontakt

Adresa:

Kultúrny Dom Záturčie (KáDečko)
Záturčianska 28
036 01 Martin – Záturčie

Kontakty:

Štefan Kucharčík

 

Miroslav Dírer

 

+421.905.857.763
pista@studiokobka.sk

+421.905.656.517
miro@studiokobka.sk

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom elektronického formulára: